Chuyển đến thanh công cụ

Bảo vệ so lệch dòng điện có hãm

Bảo vệ so lệch cho máy biến áp thường có đặc điểm là dòng điện sơ cấp ở các phía của máy biến áp thường khác nhau về trị số và góc pha. Tuy nhiên hiện nay người ta đã có thể cân bằng trị số và góc pha ngay trong rơle so lệch.

1. Nguyên lý của bảo vệ so lệch dòng điện có hãm:

Nguyên lý làm việc của rơle so lệch có hãm cho máy biến áp tự ngẫu như hình vẽ:

2. Công thức tính toán:

Giả sử phía cuộn dây 1 của máy biến áp nối với nguồn cung cấp, phía cuộn dây 2 và 3 nối với phụ tải. Bỏ qua dòng điện kích từ của máy biến áp trong chế độ làm việc bình thường của máy biến áp ta có :

IS1 = IS2 + IS3

Dòng điện đi vào cuộn dây làm việc : ILV = IT1 – (IT2 + IT3).

Dòng điện hãm : IH1 = IT1 + IT2

IH2 = IT3

Các dòng điện hãm được cộng với nhau theo trị số tuyệt đối để tạo nên hiệu ứng hãm theo quan hệ :

IH = (|IT1+ IT2| + |IT3|).KH

Trong đó KH ≤ 0,5 là hệ số hãm của bảo vệ so lệch.

Ngoài ra để ngăn chặn tác động sai do ảnh hưởng của dòng từ hóa khi đóng máy biến áp không tải và khi cắt ngắn mạch ngoài, bảo vệ còn được hãm bằng thành phần hài bậc 2 trong dòng điện từ hóa IHM. Để đảm bảo được tác động hãm khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ cần thực hiện điều kiện |IH| > |ILV|.

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *