Chuyển đến thanh công cụ

Dao cách ly

Có nhiều loại dao cách ly. Mỗi kiểu dao cách ly được lựa chọn phù hợp với sơ đồ trạm biến áp. Hiện nay người ta chế tạo dao cách ly cao áp có điện áp từ 72,5kV đến 800kV, dòng điện định mức từ 1250A đến 4000A, dòng điện ổn định động từ 63A đến 160kA. Trong thiết bị phân phối cao áp, người ta thường sử dụng dao cách ly kiểu quay một trụ, hai trụ và ba trụ.

1. Dao cách ly là gì?

Dao cách ly là khí cụ điện dung để đóng cắt mạch điện không có dòng điện hoặc dòng điện nhỏ hơn dòng điện định mức nhiều lần và tạo nên khoảng cách cách điện an toàn.

Dao cách ly có thể đóng cắt dòng điện dung của đường dây hoặc cáp không tải, dòng điện không tải của MBA . Ỏ trạng thái đóng dao cách ly phải chịu được dòng điện định mức dài hạn, dòng sự cố ngắn hạn như dòng ổn định nhiệt, dòng xung kích.

2. Cấu tạo và phân loại dao cách ly

2.1 Dao cách ly một pha:

Dao cách ly 1 pha trong nhà máy điện được dùng để đóng/mở:

– Trung tính của MBA;

– Các biến điện áp một pha.

2.2 Dao cách ly ba pha:

Các dao cách ly còn lại là DCL ba pha.

3. Các thông số kỹ thuật của dao cách ly

Các thông số chính và chọn Dao cách ly phải thoả mãn các tiêu chuẩn sau đây:

– Điện áp định mức Udm: Để đảm bảo cho hệ thống cách điện được làm việc lâu dài, tạo ra một khoảng cách an toàn yêu cầu thì điện áp định mức của Dao cách ly phải không nhỏ hơn điện áp danh định của mạng.

Uđm ≥ Uddm

– Dòng điện định mức Iđm: Để đảm bảo Dao cách ly không bị phát nóng quá mức khi làm việc lâu dài thì dòng điện làm việc lớn nhất qua Dao cách ly (Icb – dòng điện cưỡng bức) không được vượt quá dòng điện định mức của dao.

Iđm ≥ Icb

– Dòng điện ổn định động Iôđđ: Để đảm bảo độ bền cơ học của Dao cách ly dưới tác dụng cơ học của dòng điện ngắn mạch gây ra thì trị số dòng ngắn mạch lớn nhất qua dao (dòng xung kích Ixk) không được vượt quá dòng ổn định động của dao:

Iôđđ ≥ Ixk

– Dòng ổn định nhiệt Iodnh: Để đảm bảo Dao cách ly không bị phát nóng quá mức cho phép khi có dòng ngắn mạch đi qua trong một thời gian nào đó (tnh.dm) thì năng lượng nhiệt do dòng ngắn mạch sinh ra trong thời gian tồn tại của nó (BN) không được vượt quá nhiệt lượng định mức của Dao cách ly (Bnh. dm):

Bnh.dm = I2 odnh.tnh.dm ≥ BN

Điều kiện này thường thoả mãn với các khí cụ điện có dòng điện cho phép lớn. Do vậy với các Dao cách ly có dòng định mức ≥ 1000A thì không cần kiểm tra điều kiện này.

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *