Giáo Trình Đo Lường và Điều Khiển Xa

Giáo Trình Đo Lường và Điều Khiển Xa

Đo lường, kiểm tra và điều khiển xa là quá trình thực hiện trên 1 khoảng cách xa

Hệ thống đo xa: Đó là một hệ thống đo cường độ tự động ở khoảng cách xa nhờ việc truyền tin qua kênh liên lạc.

Khi thiết kế 1 hệ thống đo xa, cần chú ý nhất là làm sao cho bảo đảm để cho sai số
của phép đo phải nhỏ nhất- quá trình đo này con người không tham gia trực tiếpcủa
con người…

Chương 1 Các hệ thống đo xa
Chương 2 Tính toán các thông số hệ thống đo xa tần số
Chương 3 Tính toán các thông số hệ thống đo xa thời gian – xung
Chương 4 Hệ thống đo xa mã – xung
Chương 5 Hệ thống đo lường xa thích nghi
Chương 6 Mã và chế biến mã
Chương 7 Kênh liên lạc
Chương 8 Các biện pháp nâng cao độ chính xác truyền tin
Chương 9 Thiết bị mã hóa và dịch mã
Chương 10 Cơ bản về lý thuyết truyền tin
Chương 11 Độ tin cậy của hệ thống đo xa

Bạn cần Đăng nhập để xem tài liệu này
Xem tài liệu
img

Tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn trên Internet, được chia sẻ rộng rãi từ cộng đồng các trang web hoặc các trang mạng xã hội, diễn đàn. Chúng tôi chia sẻ lại những tài liệu này, nên sẽ có nhiều tài liệu không đầy đủ thông tin về nguồn gốc ban đầu