Giáo Trình Lập Trình Hệ Thống

Giáo Trình Lập Trình Hệ Thống

Máy tính số (Digital computer) là máy giải quyết các vấn đề bằng cách thực hiện
các chỉ thị do con người cung cấp. Chuỗi các chỉ thị này gọi là chương trình (program).
Các mạch điện tử trong một máy tính số sẽ thực hiện một số giới hạn các chỉ thị đơn giản
cho trước. Tập hợp các chỉ thị này gọi là tập lệnh của máy tính. Tất cả các chương trình
muốn thực thi đều phải được biến đổi sang tập lệnh trước khi được thi hành. Các lệnh cơ
bản là:

  • Cộng 2 số.
  • So sánh với 0.
  • Di chuyển dữ liệu.

Tập lệnh của máy tính tạo thành một ngôn ngữ giúp con người có thể tác động lên
máy tính, ngôn ngữ này gọi là ngôn ngữ máy (machine language). Tuy nhiên, hầu hết các
ngôn ngữ máy đều đơn giản nên để thực hiện một yêu cầu nào đó, người thiết kế phải
thực hiện một công việc phức tạp…

Bạn cần Đăng nhập để xem tài liệu này
Xem tài liệu
img

Tài liệu được sưu tầm từ nhiều nguồn trên Internet, được chia sẻ rộng rãi từ cộng đồng các trang web hoặc các trang mạng xã hội, diễn đàn. Chúng tôi chia sẻ lại những tài liệu này, nên sẽ có nhiều tài liệu không đầy đủ thông tin về nguồn gốc ban đầu